Vi erbjuder en mängd olika medietjänster. Vi skriver pressmeddelanden och artiklar och hjälper er i kontakterna med redaktioner och journalister. Vi producerar artiklar och bilder till hela tidningar och tidskrifter och kan även ta på oss själva redaktörskapet. Vi redigerar texter och bilder till en färdig tidning med spänstig layout.

Vi erbjuder olika former av medierådgivning och har genomfört mediaträningar med flera internationella företag. Vi har agerat i olika situationer där våra kunder haft problem att media antingen fört fram direkt felaktiga uppgifter om dem eller vinklat en artikel eller ett inslag på ett uppenbart oseriöst sätt.