Vi arbetar med postala marknadsundersökningar, webbaserade undersökningar, på-stan-intervjuer och telefonintervjuer. Vi genomför fokusgrupper, det är ofta ett bra sätt att testa kampanjer, förpackningar och nya produkter. Vi skapar paneler med typkunder

för att följa upp verksamheter och identifiera vad som är viktigt för dem och för att stärka ett erbjudande. Att lyssna på och ta till sig vad kunder säger är en viktig förutsättning för att skapa säljande marknadskommunikation.