Internkommunikation

Lambertsson

Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi hjälper till med ett brett spektrum av kommunikationsaktiviteter både på strategisk och på operativ nivå. I början av 2018 distribuerades magasinet VÅR SAK till alla Lambertssonanställda.

Det var fascinerande att få skriva artiklar om vitt skilda ämnen som trafikavstängningar, bygget av Vallastaden i Linköping, om sponsringsprojekt och om machokultur i byggbranschen.