Sociala medier som Facebook, YouTube, Instagram och LinkedIn erbjuder en fantastisk möjlighet att interagera och inbjuda till dialog. Nästan alla företag har mycket att vinna på att finnas där. Men det är viktigt att ha en strategi och att sätta upp tydliga mål. Man måste ha innehåll som attraherar och intresserar målgruppen och man bör ha en jämn frekvens i uppdateringarna.

Man bör också ha en kontinuerlig bevakning och bemöta inlägg snabbt. Vi kan erbjuda olika tekniska lösningar för att schemalägga och mellanlagra inlägg så att en redaktionsgrupp kan granska dem innan de publiceras. Men framförallt kan vi producera innehåll som håller hög klass.