Jakobsson har lång erfarenhet av att utarbeta marknadsstrategier som kan komma till uttryck i PR-planer, marknadsplaner och kommunikativa plattformar. En plattform är ett grundläggande dokument som styr kommunikationen så att den blir målfokuserad och konsekvent.

Vi erbjuder också ett beprövat workshop-koncept, som vi genomför tillsammans med många företag i olika branscher i syfte att generera idéer kring kommunikation och för att belysa olika kommunikativa frågeställningar.