Plötsligt händer något på ditt företag eller inom din organisation som inte får hända. Snabbt riktar alla medier sitt sökarljus mot dig. Din telefon börjar ringa som aldrig tidigare. I det läget är det viktigare än någonsin att agera snabbt och få ut korrekt information. Vi på Jakobsson kan hjälpa dig med råd och strategier.

Vi har lång erfarenhet av kriskommunikation och av nyhetsarbete inom dagspress. Vi har exempelvis varit med om att koordinera information kring ett vaccin som drogs tillbaka från marknaden i hela Europa.