Vi bygger kampanjer kring kommunikativa koncept – övergripande idéer som förenar text och bild på ett övertygande sätt och intresserar och berör.  Marknadskommunikation som är baserad på starka koncept når ut, blir förstådd, övertygar och leder till förändring. Vi producerar elektroniska nyhetsbrev åt flera olika uppdragsgivare. Det innebär att vi står för text, layouter och skickar breven via säker server för att de inte ska fastna i spam-filter.

Vi tar fram en statistik över vilka som öppnat, läst och klickat sig vidare. Ofta arbetar vi med elektroniska nyhetsbrev som är länkade till en landningssida och ibland kopplar vi på remarketing, det vill säga betalda annonser som enbart visas för dem som besökt landningssidan.