Creative Director & copywriter

Har arbetetat som strateg och copywriter i 25 år och marknadsfört allt från hundmat till läkemedel. Har skrivit om både toalettstolar och IT-system, alltid med stort intresse och en fascination inför möjligheten att lära sig något helt nytt. Är ofta anlitad för att hantera kommunikationen vid kriser och är väl medveten om att det är sättet att hantera krissituationer

kommunikativt som i värsta fall kan ge upphov till de största skadeverkningarna, och inte själva orsaken till krisen. Är en van moderator vid workshops och har skrivit otaliga marknadsplaner och kampanjstrategier.