Vi hjälper företag och organisationer med den interna kommunikationen. Många gånger är den lika viktig som den externa, om den externa kampanjen ska få full genomslagskraft. När alla medarbetare känner till vad som är på gång skapar det en positiv känsla.

Om medarbetarna får information i förväg om att företaget ska gå ut med en ny kampanj skapar det en känsla av delaktighet och, i bästa fall, stolthet när den sedan rullas ut. Uteblir den informationen kan det i värsta fall få motsatt effekt internt.